Grab eines polnischen Kriegsgefangenen
auf dem Friedhof Groß Vielen/Stadt Penzlin

Auf dem Friedhof  in Groß Vielen steht fast in einer Ecke ein Metallkreuz mit einer Metallplakette
mit einer Inschrift  in polnischer Sprache.
Auf dieser Platte steht : " Tu spozywa Boga" ( Hier ruht in Gott)
Darunter folgt ein Kreuz . Am Fuß des Kreuzes die Buchstaben "S" und "P"
Es folgt der Name: JOZEF HADRYAN
Jenice wojenny (Kriegsgefangener)
POLAK ( Pole)


Na cmentarzu w podziękowaniem luzem stoi prawie w rogu metalowy krzyż z metalową tablicą
z napisem w języku polskim.
Jest na tej płycie: "Tu spozywa Boga"
Potem następuje krzyża. U stóp krzyża, litera "S" i "P"
Wynika stąd nazwisko: Józef HADRYAN
Jenice wojenny
POLAK   (polnisch )


Grab polnischer Kriegsgefangener


Grab polnischer Kriegsgefangener


Grab polnischer Kriegsgefangener